Slaida satura animācija

Microsoft Office PowerPoint programmā iespējams piešķirt divus galvenos dinamiskos efektus:

  • Slaidu pāreju efektu (Transitions)- kā mainās slaidi;
  • Slaida satura animāciju- kā parādās un pazūd slaida satura elementi- teksts, attēli, tabulas, diagrammas u.c. Animācija (Animation) tiek pielietota vienam atlasītajam satura elementam.

Savukārt, slaida saturam var būt animācijas etapi:

  • Ienākšana (Entrance)- kā parādās slaida satura elements;
  • Uzsvars, izcēlums (Emphasis)- kā satura elements tiek izcelts slaidā pēc parādīšanās;
  • Izeja (Exit)- kā slaida elements pazūd no slaida.

Lai piešķirtu animāciju slaida satura elementam:

  1. Noklikšķina uz elementa slaidā- teksta, attēla, tabulas, diagrammas u.c.;
  2. Cilnē Animations (Animācijas) nospiež pogu Add Animation (Pievienot animāciju) un izvēlas Entrance (Ienākšana) animāciju no saraksta (zaļā krāsā);
  3. Atkārto darbības Emphasis (Uzsvars) un Exit (Izeja):

Lai arī programmā iebūvētais priekšskatījums parāda pievienoto animāciju secībā, labāk aplūkot pievienotās animācijas un to secību labajā sānu rūtī.

Lai aplūkotu un rediģētu slaidā esošās un slaida elementam pievienotās animācijas:

  1. Cilnē Animations (Animācijas) nospiež pogu Animation Pane (Animācijas Rūts):

Pēc noklusējuma animācijas izpildās pēc peles klikšķa veikšanas prezentācijas demonstrēšanas laikā.