Demonstrēt prezentāciju atsevišķā logā

Bieži vien lietderīgi demonstrēt prezentāciju ne pa visu ekrānu, bet atsevišķā logā, piemēram, videokonferencēs.

Lai demonstrētu prezentāciju atsevišķā logā:

  • Atver prezentācijas failu;
  • Atver programmas PowerPoint cilni Slide Show (Slaidrāde);
  • Noklikšķina uz pogas Set Up Slide Show (Iestatīt slaidrādi):
  • Dialoga logā ieliek atzīmi Browsed by an individual (window) (Rādīt atsevišķā logā);
  • Apstiprina izmaiņas ar pogas OK (Labi) nospiešanu:
  • Demonstrē prezentāciju, nospiežot pogu From Beginning (No sākuma) vai nospiežot funkcionālo taustiņu uz tastatūras F5.