Demonstrēt prezentāciju

Prezentācijas demonstrēšana nozīmē slaidrādi (Slideshow) pa visu ekrānu, nerādot prezentācijas veidošanas “virtuvi”.

Lai prezentāciju demonstrētu pilna ekrāna izmērā, saglabājot to kā slaidrādi:

  1. Izvēlnē File izvēlas komandu Save As (Saglabāt Kā);
  2. Nospiež pogu Browse (Pārlūkot)- izvēlas vietu saglabāšanai datora failu sistēmā;
  3. Ievada prezentācijas nosaukumu laukā File Name (Faila Nosaukums);
  4. Izvēlnē Save asType (Saglabāt kā Tipu) izvēlas PowerPoint Show (*.ppsx)(PowerPoint Slaidrāde);
  5. Nospiež pogu Save (Saglabāt):

Atverot saglabāto failu, uzreiz sāksies slaidrāde pilnā ekrānā.

Svarīgi:
Lai rediģētu šo failu atkārtoti programmā PowerPoint, vispirms ir jāatver programma PowerPoint un tad jāatver šis fails no programmas izvēlnes File (Fails) ar komandu Open (Atvērt), sameklējot to datora failu sistēmā.

Lai demonstrētu slaidrādi no programmas vides no sākuma:
Nospiež funkcionālo taustiņu F5 uz tastatūras

vai

Cilnē Slide Show (Slaidrāde) nospiež pogu From Beginning (No Sākuma):

Lai demonstrētu slaidrādi no programmas vides no izvēlētā slaida:
Cilnē Slide Show (Slaidrāde) nospiež pogu From Current Slide (No Izvēlētā Slaida):

Lai pārtrauktu slaidrādes demonstrēšanu:
Nospiež taustiņu Esc (Escape) uz tastatūras.

Ja datoram ir pieslēgts papildus monitors vai projektors, tad iespējams demonstrēt slaidrādi uz izvēlētā ekrāna vai prezentētāja skatā (Presenter View), izmantojot abus ekrānus. Pēc noklusējuma, ja datoram ir vairāki monitori, prezentētāja skats ieslēdzas automātiski. Tad vienā monitorā ir slaidrāde pilnā ekrānā, bet otrā- redzamas piezīmes un slaidu secība, nākošais slaids, cita informācija:

Lai izvēlētos monitoru vai izslēgtu prezentētāja skatu:
Cilnē Slide Show (Slaidrāde) grupā Monitors (Monitori) veic nepieciešamo izvēli: