Saglabāt citā formātā

Prezentāciju iespējams saglabāt citā datorformātā, piemēram:

  • PDF formātā (Adobe Acrobat formāts);
  • JPEG attēlu formātā. Jāizvēlas visa prezentācija vai izvēlētais slaids;
  • ODP OpenDocument formātā savietojamībai ar OpenOffice un LibreOffice programmām;
  • PowerPoint Show slaidrādes formātā- atverot prezentāciju tā tiks uzreiz demonstrēta.

Lai saglabātu prezentāciju citā formātā:

  1. Izvēlnē File (Fails) izvēlas komandu Save vai Save As (Saglabāt vai Saglabāt Kā, šajā gadījumā vienalga),
  2. Izvēlas saglabāšanas vietu uz datora ar pogu Browse (Pārlūkot),
  3. Ieraksta prezentācijas faila nosaukumu,
  4. Izvēlas formātu sarakstā Save as type (Saglabāt kā tipu):
  5. Nospiež pogu Save (Saglabāt)