Izveidot “špikeri” prezentācijai

Atbildīgas uzstāšanās gaitu var atvieglot piezīmes (Notes). Tās netiek rādītas prezentācijas demonstrācijas ekrānā, tās var lasīt prezentētāja skatā (Presenter View) uz otra monitora, tās ir arī izdrukājamas.

Lai pievienotu piezīmes slaidam:

  1. Atver piezīmju rūti slaida apakšējā daļā programmas logā:
    1. Cilnē View (Skats) noklikšķina uz pogas Normal (Normālskats):
      vai
    2. Noklikšķina uz pogas Notes (Piezīmes) programmas loga statusa joslā (apakšējā daļā):
  2. Ieraksta piezīmes šim slaidam: