“Mana prezentācija- mans dizains”

Prezentācijas elementu (virsraksta, teksta,  slaida numura, kājenes u.c.)  izvietojums atkarīgs no prezentācijas veidnes (šablona). Tajā izkārtoti vietturi, kas nosaka elementu atrašanās vietas. Tāpat veidne nosaka visu prezentācijas slaidu (kas izveidoti uz šī dizaina pamata) noformējumu.
Piemēram- pamata prezentācijas slaida veidne:

Vienam noformējumam var būt vairākas veidnes ar dažādu elementu izkārtojumu:

Ieteikums:
lai arī iespējams izmantot daudzās programmas piedāvātās veidnes, savam uzņēmumam pielāgota veidne ar savu simboliku, krāsām un logotipu radīs pārliecinošāku un iespaidīgāku prezentāciju un uzstāšanos kopumā!

Lai izveidotu savu noformējuma veidni vai mainītu esošo:

 1. Cilnē View (Skats) noklikšķina uz pogas Slide Master (Slaidu Šablons):
 2. Kreisajā rūtī izvēlas izkārtojuma veidni vai galveno veidni (pašā augšā pirmo);
 3. Veic nepieciešamās izmaiņas un vietturu pārvietošanu;
 4. Atgriežas normālskatā, cilnē View (Skats) nospiežot pogu Normal (Parasts):

Izveidoto izkārtojuma un noformējuma veidni var saglabāt un izmantot atkārtoti.

Lai saglabātu veidni (tā nebūs prezentācija!):

 1. Izvēlnē File (Fails) izvēlas komandu Save As (Saglabāt Kā);
 2. Nospiež pogu pārlūkot- izvēlas vietu datora failu sistēmā;
 3. Ieraksta faila nosaukumu;
 4. Izvēlas formātu PowerPoint Template (*.potx) (PowerPoint Veidne)sarakstā Save as type (Saglabāt kā tipu):
 5. Nospiež pogu Save (Saglabāt).

Svarīgi!
Pēc noklusējuma programma saglabās veidni mapes Documents (Dokumenti) apakšmapē Custom Office Templates (Pielāgotas Office veidnes).

Lai sāktu jaunu prezentāciju, bāzētu uz šīs veidnes:

 1. Izvēlnē File (Fails) izvēlas komandu New (jauns);
 2. Izvēlas piedāvāto veidņu sarakstu Personal (Personiskās);
 3. Izvēlas savu iepriekš saglabāto veidni:
 4. Nospiež Create (Izveidot) nākošajā logā.