Koplietot ekrānu vai programmas logu

Visās videosaziņas platformās darbības ir līdzīgas.

Lai piedāvātu koplietošanai ekrānu vai programmas logu platformā Zoom:

  • Nospiež vadības pogu Share Screen (Koplietot ekrānu);
  • Dialoga logā izvēlas koplietojamo logu vai visu ekrānu:
  • Nospiež pogu Share (Koplietot);
  • Koplietotais ekrāns vai programmas logs būs ierāmēts ar zaļas krāsas rāmīti.

Lai pārtrauktu ekrāna koplietošanu:

  • Nospiež pogu Stop Share (Pārtraukt koplietošanu):

Svarīgi!
Jitsi platformā lietderīgi izvairīties no visa ekrāna koplietošanas. Tā vietā labāk koplietot atsevišķu programmas logu. Piemēram, prezentāciju labāk demonstrēt atsevišķā logā.

Lai koplietotu arī skaņu:

  • Ieliek atzīmi rūtiņā Share sound (Koplietot skaņu) koplietošanas izvēles dialoga loga apakšā.