Videokonferences vadība

Parasti visās videokonferenču sistēmās iespējami dažādi vadības rīki. Tā kā šie rīki videokonferenču sistēmās ir līdzīgi, apskatīsim programmas Zoom vadības iespējas. Pakustinot peli Zoom programmas logā, ekrāna apakšējā daļā kļūst pieejami galvenie vadības rīki:


Zoom programmas galvenie vadības rīki

Mute/Unmute– ieslēgt/ izslēgt mikrofonu
Start Video/ Stop video– ieslēgt/ izslēgt videokameru
Participants– atvērt sapulces dalībnieku sarakstu
Chat– sarakste starp visiem dalībniekiem vai individuāla sarakste
Share Screen– Piedāvāt koplietošanai savu ekrānu, programmas vai pārlūkprogrammas logu
Record– ierakstīt sapulci, saglabājot ierakstu lokāli uz datora vai Zoom mākonī
Reaction– dažādas emocijzīmes uz simboli. Piemēram, pacelta roka nozīmē vēlēšanos uzstāties


Programmatūras Jitsi vadības panelis. Novietojot peles bultu uz pogas, parādās tās darbības paskaidrojums.