Webex

Webex ir pazīstamas datortīklu ierīču ražotājfirmas Cisco projekts.

Platformas tīmekļa vietne: www.webex.com

Nepieciešama reģistrācija ar e- pasta adresi.

Lai reģistrētos Webex platformā:

 • Atver Webex tīmekļa vietni,
 • Piekrīt sīkdatņu lietošanas paziņojumam- poga Accept (Piekrist),
 • Nospiež pogu Sign Up Free (Reģistrēties bez maksas),
 • Ievada e-pasta adresi. nospiež pogu Sign Up (reģistrēties):
 • Aizpilda reģistrācijas laukus. Nospiež pogu Continue (Turpināt):
 • Pārbauda e- pastu. Jāpienāk apstiprinājuma ziņai no Cisco Webex. Ziņojumā nospiež uz pogas Create Password (Izveidot paroli). Izveido lietotāja paroli, atbilstoši sistēmas prasībām.
 • Pēc paroles izveidošanas un apstiprināšanas atvērsies lietotāja profila lapa sistēmā.

Lai izveidotu sapulci Webex platformā:

 • Jāturpina tālāk darbības- jaunam lietotājam
  vai
  Jāieiet sistēmā, nospiežot saiti Sign In (Pieteikties) esošam lietotājam. Izvēlas Webex Meetings,
 • Jāievada lietotājvārds- e- pasta adrese un parole,
 • Izvēlas sadaļu Meetings (sapulces) satura radītājā un nospiež pogu Schedule (Ieplānot):
 • Aizpilda sapulces parametru laukus. Obligāti aizpildāmie lauki norādīti ar zvaigznīti:

  Piezīme
  Laukā Attendees (Dalībnieki) var norādīt sapulces dalībnieku e- pasta adreses, atdalītas ar komatu vai semikolu uzaicinājumu automātiskai nosūtīšanai.
 • Nospiež pogu Start (Sākt) vai Schedule (Ieplānot). Pogas nosaukums būs atkarīgs no izvēlētā sapulces laika- tagad vai vēlāk.
 • Sapulces informācijā būs:
  • Meeting link (Saite uz sapulci)
  • Meeting number (Sapulces ID)
  • Password (Parole)
  • Host  key (Organizatora privātā atslēga)
 • Informāciju (izņemot Host key) nosūta sapulces dalībniekiem

Lai uzsāktu sapulci- organizatoram:

 • Jāturpina tālāk vai jāieiet sistēmā,
 • Jānospiež poga Start Meeting (Sākt sapulci) atbilstošajai sapulcei,
 • Notiks klienta programmas lejupielāde. Pēc lejupielādes programma jāuzinstalē uz datora no mapes Downloads (Lejupielādes) vai citas norādītās saglabāšanas vietas datora failu sistēmā.
  Šī darbība var nenotikt, ja Webex programma jau ir bijusi izmantota un jau ir instalēta:
 • Informācijas logā nospiež pogu Got it (Sapratu), ja nepieciešams,
 • Nospiež pogu Start Meeting (Sākt sapulci).

Lai pievienotos sapulcei, izmantojot atsūtīto saiti:

 • Nospiež pogu Join meeting (Pievienoties sapulcei) e- pasta ziņojumā vai noklikšķina uz saites vai atver to tīmekļa pārlūkprogrammā,
 • Notiks klienta programmas lejupielāde. Pēc lejupielādes programma jāuzinstalē uz datora no mapes Downloads (Lejupielādes) vai citas norādītās saglabāšanas vietas datora failu sistēmā.
  Šī darbība var nenotikt, ja Webex programma jau ir bijusi izmantota un jau ir instalēta:
 • Aizpilda dalībnieka informācijas formu un nospiež pogu Next (Tālāk):
 • Informācijas logā nospiež pogu Got it (Sapratu), ja nepieciešams,
 • Nospiež pogu Join Meeting (Pievienoties sapulcei).