Piešķirt Zoom sapulces vadītāja tiesības

Zoom sistēmā (iespējams arī citās tiešsaistes saziņas sistēmās) sapulces vadītājam- Host, kas parasti ir arī Zoom konta īpašnieks, ir pieejamas lielākas iespējas un tiesības, nekā sapulces apmeklētājam. Piemēram- tiesības dalīt sapulces dalībniekus grupās, sākt translāciju Facebook, atļaut/ neatļaut koplietot ekrānu sapulces dalībniekiem, Izslēgt mikrofonus un video citiem dalībniekiem, u.c.

Konta īpašnieks (sākotnējais vadītājs) var deleģēt savas tiesības citiem sapulces dalībniekiem.

Svarīgi!
Piešķirot citam dalībniekam sapulces vadītāja Host tiesības, jūs zaudējat pilno kontroli pār sapulci. Tiesības pārņem norādītais jaunais sapulces vadītājs- Host.

  • Lai piešķirtu citam lietotājam Host tiesības:
  • Zoom sapulces laikā atver dalībnieku sarakstu, noklikšķinot uz pogas Participants (Dalībnieki):
  • Izvēlas sapulces dalībnieku sarakstā, novietojot peles rādītāju uz tā;
  • Izvēlas pogu More (Vairāk);
  • Komandu sarakstā izvēlas Make Host (Piešķirt vadītāja tiesības):

Daudzām Zoom iespējām, piemēram, dalīšanai grupās, pietiek ar papildus vadītāja Co- Host tiesībām. Šajā gadījumā netiek zaudētas pilnās vadītāja Host tiesības.

Lai piešķirtu citam lietotājam Co- Host tiesības:

  • Veic tās pašas darbības, kas iepriekš, tikai izvēlas opciju Co-Host (Papildus vadītājs).