Sagriezies ekrāns

Ja intensīvi strādājot ar datoru vai spēlējot spēles, datora ekrāns izrādās sagriezts par 90 grādiem uz labo vai kreiso pusi, apgriezies kājām gaisā kādas apzinātas vai neapzinātas darbības rezultātā, Windows piedāvā vismaz trīs veidus, kā atgriezt ekrāna attēlu normālā stāvoklī.

Lai atjaunotu datora ekrāna orientāciju, izmantojot tastatūras taustiņu kombināciju:

  • Nospiež secīgi tastatūras taustiņus Ctrl+Alt+bulttaustiņš ar bultas virzienu uz augšu. Beigās jābūt nospiestiem visiem trijiem taustiņiem.

Lai atjaunotu datora ekrāna orientāciju, izmantojot displeja iestatījumus (Display settings):

  • Noklikšķina peles labo pogu jebkurā brīvā vietā uz datora ekrāna,
  • Izvēlnē izvēlas komandu Display settings (Displeja iestatījumi),
  • Dialoga logā izvēlas iestatījumu Landscape (Ainava) sadaļā Display orientation (Displeja orientācija):

Lai atjaunotu datora ekrāna orientāciju, izmantojot grafiskās kartes opcijas (Graphic options):

  • Noklikšķina peles labo pogu jebkurā brīvā vietā uz datora ekrāna,
  • Izvēlnē izvēlas komandu Graphic Options,
  • Tālāk izvēlas opciju Rotation,
  • Tālāk izvēlas pagriešanu par 0 grādiem (Rotate to 0 Degrees):