Dators darbojas lēnāk nekā parasti

Ja dators darbojas lēnāk nekā parasti, vispirms lietderīgi pārbaudīt datora veiktspēju.

Lēnāku darbību un veiktspējas krišanos var izraisīt nevēlamas programmas- vīrusi, reklāmprogrammas, cietā diska problēmas, sistēmas kļūdas.

Arī datora pārkaršana un nepietiekoša datorsistēmas dzesēšana var palēnināt datora darbību. It īpaši tas raksturīgs portatīvajiem datoriem.

Ja veiktspējas rādītāji pieņemami, bet dators tāpat strādā lēni, visticamākie iemesli ir:

  • pārkaršana
    Ko darīt- griezties pie speciālista, jo portatīvo datoru iztīrīt var tikai to pilnīgi izjaucot (ar retiem izņēmumiem)
  • cietā diska problēmas
    Ko darīt- griezties pie speciālista, kas veiks cietā diska diagnostiku un tā nomaiņu nepieciešamības gadījumā
  • Sistēmas kļūdas
    Ko darīt- griezties pie speciālista, kas nepieciešamības gadījumā veiks sistēmas pārinstalāciju

Svarīgi!
Diska maiņas un pārinstalācijas gadījumā lietotāja dati tiks dzēsti, tāpēc pirms šīm darbībām jāinformē speciālists par datu saglabāšanas nepieciešamību

Piemēram, tipisks portatīvā datora dzesēšanas sistēmas attēls pēc vairāku gadu ekspluatācijas: