Izslēgt nereaģējošu datoru

Ja dators nereaģē un ir “uzkāries”, vispirms jāmēģina to izslēgt un tad atkārtoti ieslēgt.

Lai izslēgtu nereaģējošu datoru:

  • Nospiež datora ieslēgšanas pogu un tur nospiestu aptuveni 15 sekundes līdz tas izslēdzas.