Mainīt ievades valodu

Windows 10 sistēma tastatūras izkārtojumu mēģina primāri pielāgot ekrāna valodai. Piemēram, ja sistēma ir latviešu valodā, primārais tastatūras izkārtojums būs latviskais- Latvian standard (latviešu standarta) vai Latvian QWERTY .

Ja nepieciešams ievadīt tekstu ar citu tastatūras izkārtojumu, šis izkārtojums ir jāpievieno sistēmai Windows 10.

Lai pievienotu ievades valodu sistēmai Windows 10:

 • Atver sistēmas iestatījumus, izvēloties komandu Settings (Iestatījumi) sistēmas Start izvēlnē:
 • Izvēlas sadaļu Time & Language (Laiks un valoda);
 • Izvēlas sadaļu Language (Valoda);
 • Nospiež pogu Add a language (Pievienot valodu) sadaļā :
 • Ievada meklētājā valodas nosaukumu vai izvēlas no saraksta;
 • Nospiež pogu Next (Tālāk):
 • Izvēlas opcijas, ja nepieciešams:
  • Install language pack (Instalēt valodu paku)- pievieno arī iespējamo displeja valodu;
  • Set as my Windows display language (Iestatīt kā displeja valodu)- ja nepieciešams mainīt sistēmas valodu uz šo izvēlēto;
  • Text to speech (Teksts uz runu)- speciāla vieglpiekļuves (Accessibility) opcija rakstīta teksta pārvēršanai runā;
  • Speech recognition (Valodas atpazīšana)- līdzeklis ierunāta teksta pārvēršanai rakstītā tekstā;
  • Handwriting– skārienjūtīgajiem ekrāniem, ar roku rakstīta teksta pārvēršana drukātā.
 • Nospiež pogu Install (Instalēt):

Instalēšanas ilgums var būt atkarīgs no Internet savienojuma ātruma un izvēlētās valodu pakas lieluma.

Lai pārslēgtu tastatūras izkārtojumu:

 • Nospiež pogu ar valodas apzīmējumu rīkjoslas paziņojumu apgabalā;
 • No saraksta izvēlas nepieciešamo rakstīšanas valodu un izkārtojumu: