Atjaunot datorsistēmu

Windows 10 sistēmā iebūvēts mehānisms datora stāvokļa atjaunošanai kādā iepriekšējā laika momentā. Tas var palīdzēt, ja ir kas noticis ar operētājsistēmu vai programmām, pēc kādas kļūmes vai vīrusu uzbrukuma.

Svarīgi!
Lai varētu veikt sistēmas atjaunošanu iepriekšējā stāvoklī, vispirms nepieciešams izveidot vismaz vienu sistēmas attēlu (tālāk pamācībā).

Diemžēl šis mehānisms pēc noklusējuma ir izslēgts.

Lai ieslēgtu sistēmas atjaunošanas mehānismu:

 • Windows operētājsistēmas meklēšanas laukā ieraksta Create a restore point (Izveidot atjaunošanas punktu). Var meklēt arī pēc vārda Restore (Atjaunošana);
 • Izvēlas komandu Create a Restore Point (Izveidot atjaunošanas punktu):
 • Dialoga logā System Properties (Sistēmas rekvizīti) sadaļā System Protection (Sistēmas aizsardzība) nospiež pogu Configure (Konfigurēt):
 • Nākošajā logā ieliek atzīmi Turn on system protection (Ieslēgt sistēmas aizsardzību):
 • Apstiprina ar pogu OK (Labi) nospiešanu.

Lai izveidotu sistēmas atjaunošanas punktu un sistēmas attēlu (Image):

 • Windows operētājsistēmas meklēšanas laukā ieraksta Create a restore point (Izveidot atjaunošanas punktu). Var meklēt arī pēc vārda Restore (Atjaunošana);
 • Izvēlas komandu Create a Restore Point (Izveidot atjaunošanas punktu);
 • Dialoga logā System Properties (Sistēmas rekvizīti) sadaļā System Protection (Sistēmas aizsardzība) nospiež pogu  Create (Izveidot);
 • Ievada atjaunošanas punkta aprakstu;
 • Nospiež pogu Create (Izveidot):

Sistēmas atjaunošanas punkta izveidošana var aizņemt kādu laiku.

Lai atjaunotu datorsistēmu iepriekšējā stāvoklī:

 • Windows operētājsistēmas meklēšanas laukā ieraksta Create a restore point (Izveidot atjaunošanas punktu). Var meklēt arī pēc vārda Restore (Atjaunošana);
 • Izvēlas komandu Create a Restore Point (Izveidot atjaunošanas punktu);
 • Dialoga logā System Properties (Sistēmas rekvizīti) sadaļā System Protection (Sistēmas aizsardzība) nospiež pogu System restore (Sistēmas atjaunošana);
 • Nākošajā dialoga logā nospiež pogu Next (Tālāk);
 • Izvēlas nepieciešamo atjaunošanas punktu:
 • Nospiež pogu Next (Tālāk);
 • Apstiprina darbību ar pogas Finish (Pabeigt) nospiešanu.

Darbība var aizņemt kādu laiku un notiks datora automātiska restartēšana.