Atinstalēt programmu

Programmas deinstalācija (atinstalēšana) ir korekts veids, kā noņemt programmu no datora.

Svarīgi!
Tā nav vienkārša failu dzēšana!

Kā jau parasti datorsistēmās vienas un tās pašas darbības veikšanai iespējami vairāki rīcības veidi.

Lai noņemtu programmu Windows 10 Start (Sākt) izvēlnē:

 • Atver Windows 10 Start (Sākt) izvēlni- programmu sarakstu,
 • Sameklē nepieciešamās programmas nosaukumu,
 • Noklikšķina uz programmas nosaukuma peles labo taustiņu,
 • Izvēlas komandu Uninstall (Atinstalēt),
 • Pabeidz darbību, sekojot norādījumiem:

Lai atinstalētu programmu Windows 10 iestatījumos (Settings):

 • Atver Windows 10 iestatījumus (Settings) Start (Sākt) izvēlnē
 • Atver sadaļu Apps (Programmas),
 • Izvēlas nepieciešamo programmu, noklikšķinot uz tās nosaukuma,
 • Nospiež pogu Uninstall (Atinstalēt):
 • Pabeidz darbību, sekojot norādījumiem.

Lai atinstalētu programmu, izmantojot vadības paneli (Control panel)- vecākām Windows versijām:

 • Atver sistēmas vadības paneli (Control panel):
 • Izvēlas darbību Uninstall a program (Atinstalēt programmu):
 • Programmu sarakstā izvēlas nepieciešamo programmu,
 • Nospiež pogu Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt),
 • Pabeidz darbību, sekojot norādījumiem:

Problēmu gadījumā katra situācija jārisina individuāli!