Šūnā parādās kļūda

Biežāk sastopamie kļūdas paziņojumi izklājlapu programmās:

#VALUE!
Excel parāda šo kļūdu izteiksmes rezultātā, ja programma formulā atrod atstarpes (tukšumzīmes), simbolus, rakstzīmes vai tekstu skaitļu un ciparu vietā.
Ko darīt– pārbaudīt funkcijas pareizību un iekļauto argumentu vērtību atbilstību.

#NAME?
Parādās, ja Excel formulā atrod nepareizu funkcijas nosaukumu, kļūdaina funkcijas sintakse vai neesoša šūnas adrese. Šādas kļūdas visbiežāk rodas, formulas ievadot vai labojot manuāli rakstot, vai, ja formulas daļu, kas satur teksta vērtību, neievieto pēdiņās.
Ko darīt– pārbaudiet izveidotās formulas sintaksi- pareizrakstību.

#####
Nekas nopietns. Excel parāda, ka šūnas platums ir par mazu, lai parādītu visu šūnas vērtību. Tas pats, ja redzams šāds skaitļa pieraksts:

Ko darīt– mainīt kolonas platumu.

#DIV/0!
Skaitlis tiek dalīts ar nulli. Neiespējama darbība. Var parādīties, ja tabulā vēl nav ievadīti dati.
Ko darīt- pārbaudiet vērtības, kas izmantotas izteiksmē vai ievadiet datus tabulā.

#REF!
Parādās, ja izteiksmē iekļauta atsauce uz šūnu, kuras vairs nav, vai kura neeksistē.
Ko darīt– izlabot izteiksmi.

#NULL!
Parādās, ja izteiksmē nepareizi norādīts vai izlaists argumenta atdalītājs, piemēram, lietots semikols divpunkta vietā:
ir A3;A34, jābūt A3:A34
Ko darīt
– Izlabot kļūdu funkcijas pierakstā.

#N/A
Parādās, ja programma nevar atrast datus, kas iekļauti formulā.
Ko darīt– pārbaudīt atsauces uz datiem izteiksmē.

#NUM!
Parādās, ja formulā iekļautas nekorektas vērtības. Piemēram, ja valūta ierakstīta šūnā kā €200 (Ar EUR simbolu). Pareizi šūnā ierakstīt tikai skaitli 200 un šūnu formatēt kā valūtu. Programma pati pievienos EUR simbolu formatēšanas rezultātā.
Ko  darīt– izlabot vērtību šūnā.