Piemērot esošu formulu pārējā tabulā

Vienreiz sastādītu izteiksmi vai ievietotu funkciju var piemērot pārējām tabulas rindām vai kolonām.

Lai piemērotu formulu pārējām tabulas rindām (kolonām):

  • Noklikšķiniet uz punkta šūnas atlases labajā apakšējā stūrī un, turot nospiestu peles pogu, velciet līdz pēdējai tabulas šūnai rindā (vai kolonā:
  • Atlaidiet peles pogu. Programma automātiski veiks aprēķinus katrai rindai vai kolonai.