Izlasi mani!

Programma paredzēta dažādu aprēķinu veikšanai un datu analīzei, kā arī strukturētu tabulu izveidošanai. Lai veiksmīgi izmantotu programmas iespējas, jāizprot pamatlietas:

 • Izklājlapu programmas dokumentu sauc par darbgrāmatu (Workbook). Darbgrāmatai var būt viena vai vairākas darblapas (Worksheet).
 • Galvenā iezīme: darba apgabals nav konkrēta izmēra lapa, bet sastāv no šūnām, kas izkārtotas kolonās un rindās.
 • Šūnas apzīmē ar relatīvo adresi, kas sastāv no kolonas burta un rindas kārtas numura, piemēram, šūna B4
 • Šūnu atlasa uz tās noklikšķinot (vidusdaļā). Peles kursors attēlojas kā balts apjomīgs krustiņš.
 • Atlasītās šūnas adresi var redzēt programmas kreisajā augšējā stūrī:
 • Šūnu apgabalu atlasa, noklikšķinot pirmajā izvēlētā apgabala šūnā un pārvelkot ar peles kursoru pāri visam apgabalam, atlaižot peles pogu virs pēdējās apgabalā iekļautās šūnas:

  Šūnu apgabalu apzīmē šādi A2:C3

Svarīgi!
Pirms tiek veiktas kādas darbības šūnā vai šūnu apgabalā (datu ievade, funkcijas ievietošana, formatēšana), jāveic atlase!

Datu ievadīšana šūnā

Lai šūnā ievadītu informāciju, tā vispirms jāatlasa.

Šūnās var ievadīt:

 • ciparus un skaitļus
 • tekstu
 • aritmētiskās izteiksmes un iebūvētās funkcijas

Svarīgi!
Ja dators sagatavots darbam ar Latvijas reģionālajiem iestatījumiem (valūta, datuma formāts, decimālais atdalītājs, laika formāts), tad decimālais atdalītājs būs komats (,). Nepareiza decimālā atdalījuma (komata vietā punkts vai cita zīme) izmantošanas gadījumā izklājlapu programmas darbība var atšķirties.

Pēc informācijas ievades, jānospiež tastatūras taustiņš Enter

Ja šūnā ievadītā informācija pārsniedz kolonas platumu, kolonu platums ir regulējams, noklikšķinot starp kolonu apzīmējuma burtiem un, turot nospiestu peles pogu, pavelk līdz nepieciešamajam platumam:

Šūnas saturs vienmēr ir redzams Formulu joslā (Formula bar), kur to var papildināt un rediģēt: