Recepte aritmētiskas izteiksmes ievietošanai

Ar aritmētiskām izteiksmēm saprot vienkāršas matemātiskās darbības.

Svarīgi!
Lai programma veiktu aprēķinu, šūnas saturam jāsākas ar vienādības zīmi (=)

Izklājlapu programmās izmanto aritmētiskās zīmes:

 • reizināšana: zvaigznīte *
 • saskaitīšana: plus zīme +
 • atņemšana: mīnus zīme
 • dalīšana: slīpsvītra /
 • kāpināšanas zīme ^
 • parastās iekavas ( )
 • salīdzināšanas zīmes: lielāks par, mazāks nekā < >

Aprēķinos parasti izmanto šūnu adreses, kurās ievadītas vērtības. Piemēram, lai saskaitītu skaitli, kas atrodas šūnā A1 ar skaitli, kas atrodas šūnā A2, izmanto izteiksmi =A1+A2, ko ieraksta rezultējošajā šūnā (piemēram, A3).

Protams, arī skaitļu izmantošana iespējama.

Šūnu adrešu izmantošana skaitļu vietā dod iespēju operatīvi mainīt šūnu saturu. Pārrēķins notiek automātiski, pēc taustiņa Enter nospiešanas.

Svarīgi!
Vienmēr jāievēro darbību secība!

 1. Vispirms jāizvēlas šūna, kurā plānots iegūt rezultātu
 2. Jāievada vienādības zīme (=) vai jāizvēlas programmā iebūvētā funkcija
 3. Jāsastāda izteiksme
 4. Jānospiež taustiņš Enter

Piemēram:

Padoms:
Tā kā Excel programmā izmanto strukturētas tabulas, vienu reizi sastādītu izteiksmi var pārkopēt uz pārējām kolonas vai rindas šūnām!