Sekot izmaiņām

Ja pie viena un tā paša dokumenta nākas strādāt vairākiem cilvēkiem, piemēram, projekta pieteikuma rakstīšanā, šis darbs var pārvērsties par murgu, jo grūti noteikt kas labots, kas papildināts, kas dzēsts un kas to ir darījis vai ieteicis.

Microsoft Office Word programmā iebūvēts speciāls līdzeklis situācijas atvieglošanai- Track Changes (Reģistrēt izmaiņas).

Izmaiņas dokumentā tiek marķētas, ieskaitot dzēšanu un formatējuma maiņu. Galvenais atbildīgais pēc tam var caurskatīt šīs izmaiņas, akceptēt vai noraidīt katru individuāli vai visas kopā.

Protams, dokumentu var papildināt arī ar komentāriem.

Lai ieslēgtu režīmu Track Changes (Reģistrēt izmaiņas) programmā Word:

  • Atver dokumentu programmā Word;
  • Atver programmas cilni Review (Pārskatīšana);
  • Noklikšķina uz pogas Track Changes (Reģistrēt izmaiņas):
  • Rediģē dokumentu kā parasti.

Pēc noklusējuma izmaiņas dokumentā tiek apzīmētas ar sarkanu vertikālu svītru kreisajā pusē iepretim izmaiņām:

Lai vizuāli apskatītu izmaiņas:

  • Atver programmas cilni Review (Pārskatīšana), ja nepieciešams;
  • Noklikšķina uz izvēles pogas Simple Markup (Vienkāršas atzīmes);
  • Izvēlas komandu All Markup (Visas atzīmes):

Uz dažādiem datoriem vai/un dažādos lietotāju kontos veiktās izmaiņas atspoguļosies dažādās krāsās un ar atšķirīgu izmaiņu veicēja nosaukumu.