Pievienot komentāru

Bieži vien nepieciešams kolektīvs darbs pie viena un tā paša dokumenta.

Saskaņošanas, rediģēšanas darbu iespējams atvieglot, pievienojot dokumentam komentārus. Komentāri neietekmē esošā dokumenta struktūru. Komentāru piezīmes ir viegli lasāmas un tos var pēc tam noņemt vai pa vienam, vai arī visā dokumentā uzreiz.

Lai Microsoft Office Word dokumentā ievietotu komentāru:

 • Programmā Word atver cilni Review (Pārskatīšana);
 • Noklikšķina tekstā izvēlētajā vietā,
  vai
 • Atlasa izvēlēto teksta daļu;
 • Nospiež pogu New Comment (Jauns komentārs);
 • Ieraksta komentāru:
 • Saglabā izmaiņas dokumentā.

Komentārā automātiski parādās datora lietotāja konta nosaukums (User). Pievienojot komentārus uz dažādiem datoriem būs redzami šo datora lietotāju kontu lietotājvārdi un atšķirsies iekrāsojums.

Lai noņemtu komentāru dokumentā:

 • Noklikšķina uz komentāra;
 • Review (Pārskatīšana) cilnē grupā Comments (Komentāri) nospiež pogu Delete (Dzēst).
  vai
 • Noklikšķina uz komentāra peles labo taustiņu;
 • Darbību sarakstā izvēlas komandu Delete Comment (Dzēst komentāru):

Lai dzēstu visus komentārus dokumentā:

 • Programmas Word cilnes Review (Pārskatīšana)  grupā Comments (Komentāri) nospiež pogas Delete (Dzēst) papildiespējas ;
 • Izvēlas komandu Delete All Comments in Document (Dzēst visus komentārus dokumentā):