Prezentācija dažās minūtēs

Lai izveidotu tekstu saturošu prezentāciju:

 1. Atver programmu Microsoft Office PowerPoint (šeit tiek apskatītas Office 2019 programmas, bet darbības ir identiskas arī vecākām programmām);
 2. Izvēlas jaunu tukšu prezentāciju (Blank Presentation):
 3. Aizpilda virsraksta slaidu, noklikšķinot uz jau  norādītajām vietām tekstam;
  Teksta izmērs, fonta veids, izkārtojums veidosies automātiski! Nekas nav jādzēš vai jālabo!
 4. Izveido nākošo slaidu ar tekstu;
  1. Cilnē  Home (Sākums) nospiež pogu New Slide (Jauns Slaids):

   Nospiež tieši pogu, nevis melno trīsstūrīti uz tās!
  2. Ievada tekstu marķētajās vietās, noklikšķinot uz tām;
   Marķējuma teksts un aizzīmes (bullets) NAV jādzēš!
 5. Atkārto darbības nākošajiem slaidiem, cik reizes nepieciešams;
 6. Piešķir noformējumu;
  1. Cilnē Design (Noformējums) izvēlas prezentācijas noformējuma veidu:

   Teksta izkārtojums, burtu krāsa un citi elementi mainīsies automātiski līdz ar noformējumu!
 7. Piešķir slaidu nomaiņas efektu (ja nepieciešams);
  1. Cilnē Transitions (Slaidu pāreja) izvēlas slaidu nomaiņas efektu:
 8. Saglabā prezentāciju;
  1. Izvēlnē File (Fails) izvēlas komandu Save vai Save As (Saglabāt vai Saglabāt Kā, šajā gadījumā vienalga),
  2. Izvēlas saglabāšanas vietu uz datora ar pogu Browse (Pārlūkot),
  3. Ieraksta prezentācijas faila nosaukumu,
  4. Nospiež pogu Save (Saglabāt)

Pēc noklusējuma programma saglabā prezentāciju datora mapē Documents (Dokumenti).

Piezīme:
Pēc noklusējuma PowerPoint programmas 2019 versijā labajā pusē pieejama rūts ar papildus noformējuma un dizaina variantiem.