Pievienot datumu, slaida numuru, kājeni

Svarīgi:
Slaida numura un datuma atrašanās vietu slaidā un izskatu nosaka izvēlētais prezentācijas noformējums.

Lai automātiski pievienotu slaidam numuru vai datumu:

  1. Cilnē Insert (Ievietošana) izvēlas komandas pogu Header & Footer (Galvene un Kājene):
  2. Dialoga logā Header and Footer (Galvene un Kājene):
    1. Slaida numuram ieliek atzīmi Slide number (Slaida numurs);
    2. Kājenes tekstam, kas parādīsies katrā slaidā, ieliek atzīmi Footer (Kājene) un ieraksta nepieciešamo tekstu;
    3. Datumam un laikam ieliek atzīmi Date and Time (Datums un Laiks), izvēlas datuma formātu (tas var būt atkarīgs no datorsistēmas reģionālajiem iestatījumiem);
  3. Nospiež pogu Apply (Pielietot) lai izmaiņas būtu redzamas tikai izvēlētajā slaidā, vai Apply to All (Pielietot Visam), lai izmaiņas būtu visos prezentācijas slaidos:

Piezīmes.
Ja nepieciešams fiksēts datums, izvēlas Fixed (Fiksēts). Tas nemainīsies, prezentāciju demonstrējot.
Ja nepieciešams automātiski mainīgs šodienas datums, izvēlas Update Automatically (Atjaunināt automātiski).  tas mainīsies un rādīs prezentācijas demonstrēšanas brīža datumu.

Uz lielākiem datora monitoriem, iespējams, cilne Insert (Ievietošana) var izskatīties šādi:

Šajā gadījumā pieejamas atsevišķas pogas datuma un slaida numura ievietošanai. Darbības neatšķiras no iepriekš minētajām.