Ievietot tiešsaistes attēlu ar PowerPoint līdzekļiem

Lai ievietotu tiešsaistes attēlu no Interneta,izmantojot PowerPoint iespējas:

Variants A:
Slaidā noklikšķina uz satura pogas Online Pictures (Tiešsaistes attēli):

Variants B:

  1. Cilnē Insert (Ievietot) nospiež pogu Pictures (Attēli) un tad Online Pictures (Tiešsaistes Attēli):

Tālāk, abiem variantiem:

  1. Ieraksta meklēšanas laukā nepieciešamo attēla nosaukumu,
  2. Nospiež taustiņu Enter, lai sāktos meklēšana tiešsaistes attēlos,
  3. Izvēlas vienu vai vairākus atrastos attēlus, noklikšķinot uz tiem,
  4. Nospiež pogu Insert (Ievietot) dialoga logā:

Ja nepieciešams, attēlu var formatēt tāpat kā programmā Word.