Ievietot tabulu prezentācijā

Lai ievietotu prezentācijas slaidā tabulu:

Variants A:

  1. Slaida satura zonā noklikšķina uz tabulas ievietošanas pogas:
  2. Norāda kolonu (Number of Columns) un rindu (Number of Rows) skaitu dialoga logā Insert Table (Ievietot tabulu):
  3. Nospiež pogu OK (Labi).

Variants B:

  1. Cilnē Insert (Ievietot) nospiež pogu Table (Tabula);
  2. Izvēlas ērtāko tabulas ievietošanas variantu:
  3. Apstiprina tabulas ievietošanu.

Izmaiņas tabulā veic tāpat kā programmā Word– ar komandām konteksta cilnēs.