Izlasi mani!

Kāpēc man viss tas būtu jāizlasa?
Microsoft Office Word, tāpat kā citās datorprogrammās, ir svarīgi izprast tās uzbūvi un struktūru. Šīs zināšanas atvieglo darbu un ļauj patstāvīgi atrast risinājumus veicamajam uzdevumam vai problēmām.

Šeit un turpmāk tiek apskatīta Office 2019 programmu versija. Lai arī var būt nelielas izmaiņas, būtībā darbību secībā un programmas izskatā, izkārtojumā lielu atšķirību nav un minētie piemēri būs darbspējīgi arī iepriekšējās Office programmu versijās.

Kā tas viss darbojas?
Programmas instrumenti izvietoti uz atbilstošajām pogām, kas, savukārt sakārtotas tematiskās grupās un izvietoti lentas (Ribbon) cilnēs (Tabs).

Cilnes var pārslēgt jebkurā secībā, noklikšķinot uz cilnes nosaukuma:

 

Cilnes ir tematiskas- katrā cilnē izvietotas pogas ar funkcijām atbilstoši cilnes nosaukumam. Piemēram, ja nepieciešams programmas Word dokumentā ievietot kādu elementu (attēlu, diagrammu, zīmējumu), jādodas uz cilni Insert (Ievietot) un tur jāatrod atbilstošā poga.

Cilne Tulkojums Kas tur atrodas
File Fails Tā gan vairāk ir izvēlne, kur izvietotas uz visu dokumentu attiecināmas darbības- saglabāšana, drukāšana u.c.
Home Sākums Lietas, kas attiecas uz tekstu un rindkopām
Insert Ievietot Visādu elementu ievietošana
Design Noformējums Standarta noformējuma pielietošana visam dokumentam uzreiz
Layout Izkārtojums Lappušu orientācija, izmērs, slejas
References Atsauksmes Satura rādītāji, bibliogrāfiskie rādītāji, vēres (Footnotes), atsauces
Mailings Sūtījumi Pasta sapludināšana, aploksnes, uzlīmes
Review Pārskatīšana Kopdarbība dokumentā, pareizrakstības pārbaude, tulkošana
View Skats Kā dokuments izskatās
Help Palīdzība Instrukcija programmas lietošanai programmas valodā

Kas ir svarīgi?
Katram ievietotajam objektam ir viena vai vairākas papildus cilnes (konteksta cilnes), kas parādās tikai tad, ja šis objekts ir atlasīts- lietotājs noklikšķinājis uz tā vai strādā ar šo objektu.
Ja tas nav izdarīts, šīs papildus cilnes NAV pieejamas. Konteksta cilnes satur rīkus izvēlētā objekta formatēšanai, izkārtojuma maiņai un ir tematiskas- pogu izvietojums atbilst cilnes uzdevumam un nosaukumam. Konteksta cilnes arī var pārslēgt jebkurā secībā.
Piemēram, ievietotā attēla papildus cilne Format (Formatēšana)

Padoms:
Paturot peles rādītāja bultu uz pogas, parādās skaidrojums par šīs pogas nozīmi un funkciju. It īpaši tas ir noderīgi, ja programma ir Jums saprotamā valodā: