Izvietot attēlu

Lai attēlu varētu izvietot tekstā, jāveic teksta aplaušana (Wrap Text):

  • Ievietojot attēlu lappusē:
  • Konteksta cilnē Format (Formatēšana):