Ievietot attēlu

Lai ievietotu dokumentā attēlu no datora failu sistēmas:

  1. Ieklikšķina tekstā izvēlētajā vietā,
  2. Cilnē Insert (Ievietot) nospiež pogu Pictures (Attēli),
  3. Izvēlas attēlu no datora failu sistēmas:
  4. Dialoga logā Insert Picture (Ievietot Attēlu) nospiež pogu Insert (Ievietot),
  5. Ja nepieciešams, maina attēla izmērus un izvēlas teksta aplaušanas veidu With Text Wrapping, piemēram, taisnstūrveida, kas būs derīgs lielākajā daļā gadījumu:
  6. Precizē attēla izvietojumu dokumentā.

Svarīgi zināt:
Ja neveic teksta aplaušanu ir problemātiski panākt attēla ievietošanu izvēlētajā vietā tekstā. Tāpat aplaušana jāveic vairāku attēlu gadījumā, savādāk tos nevarēs izkārtot lappusē. Aplaušanu var veikt arī attēla formatēšanas konteksta cilnēs.