Aptauja OneDrive

Lai izveidotu aptauju Microsoft pakalpojumā OneDrive Forms:

  • Atver OneDrive tīmekļa vietni pārlūkprogrammā;
  • Ieiet sistēmā- Sign In;
  • Nospiež pogu New (Jauns);
  • Izvēlas Forms survey (Aptauja). Jaunā aptauja atvērsies jaunā pārlūkprogrammas cilnē.
  • Piešķir aptaujai nosaukumu;
  • Sadaļā Questions (Jautājumi) veido jautājumus:

Jaunizveidotā aptauja tiek automātiski saglabāta OneDrive servervietā.

Microsoft forms piedāvā dažādus jautājumu tipus iekļaušanai aptaujas veidlapā galvenie no tiem:

 • Choice– vienas izvēles atbilde;
 • Multiple answer– vairākas atbildes;
 • Text (Short- answer)– īsa teksta atbilde;
 • Text (Long- answer– garāka teksta atbilde, apraksts;
 • Drop Down– atbildes izkrītošā saraksta veidā, no kurām izvēlas atbildi;
 • Rating– vērtējums skalas veidā- no, līdz;
 • Date– datuma izvēla no kalendāra;
 • Likert– vairāku jautājumu vērtējuma matrica.

Lai nosūtītu aptauju respondentiem:

 • Nospiež pogu Send (Sūtīt) aptaujas loga labajā pusē;
 • Izvēlas nepieciešamo opciju:

Universāls aptaujas izplatīšanas līdzeklis ir saite uz aptauju.