Aptauja GoogleDrive

Lai izveidotu tiešsaistes aptauju GoogleDrive:

  • Atver GoogleDrive vietni tīmekļa pārlūkprogrammā;
  • Piesakās sistēmā- Sign In;
  • Nospiež pogu jauna dokumenta izveidei New (Jauns);
  • Dokumentu sarakstā izvēlas Google Forms (Google veidlapas);
  • Ievada formas nosaukumu, noklikšķinot uz noklusētā nosaukuma Untitled form (Nenosaukta veidlapa);
  • Ievada formas aprakstu- Form description;
  • Google Forms pēc noklusējuma piedāvā jau pirmo vienas izvēles jautājumu. Ieraksta aptaujas jautājumu, pievieno atbilžu variantus:

  • Pievienojot citus jautājumus, piemēram, vairāku atbilžu izvēli, turpina aptaujas veidošanu:

Google formas piedāvā dažādus jautājumu tipus iekļaušanai aptaujas veidlapā galvenie no tiem:

 • Multiple Choice– vienas izvēles atbilde;
 • Checkboxes– vairākas atbildes;
 • Short Answer– īsa teksta atbilde;
 • Paragraph– garāka teksta atbilde, apraksts;
 • Drop Down– atbildes izkrītošā saraksta veidā, no kurām izvēlas atbildi;
 • Linear Scale– vērtējums skalas veidā- no, līdz.

Gatavas aptaujas piemērs (angļu valodā).

Lai nosūtītu aptauju respondentiem:

 • Nospiež pogu Send (Sūtīt) aptaujas loga labajā pusē;
 • Izvēlas nepieciešamo opciju.

Universāls aptaujas izplatīšanas līdzeklis ir saite uz aptauju: