Instalēt programmu

Datorsistēmās var nebūt instalētas visas nepieciešamās programmas. Tāpat nepieciešamība pēc kādas no tām var rasties laika gaitā.

Programmas instalācija ir noteikts process, kura rezultātā uz datora (vai mobilās ierīces) programma tiek korektā veidā izvietota datora failu sistēmā un ir pieejama lietotājam programmu sarakstā.

Svarīgi!
Tā nav vienkārša failu pārkopēšana!

Konkrētas rekomendācijas visu programmu instalēšanā nav iespējams sniegt, jo instalācijas procesa izskats un ilgums var būt atkarīgs no izstrādātājiem un konkrētās programmas specifikas, prasībām. Tomēr var aplūkot jebkuras programmas instalācijas principu un secību.

Lai uzinstalētu programmu uz datora:

  • Iegūst sākotnējo instalācijas failu, parasti lejupielādējot no programmas izstrādātāja oficiālās tīmekļa vietnes.
  • Lejupielādē failu un saglabā to datora failu sistēmā- parasti mapē Downloads (Lejupielādes).
  • Atver, palaiž lejupielādēto failu,
  • Apstiprina Windows drošības brīdinājumus,
  • Seko instalācijas vedņa (Wizzard) norādēm- Piekrīt licences līgumam (Agree). Turpina darbības (Next) līdz beigām (Install).
  • Pārbauda veikto darbību rezultātu, atverot programmu no programmu saraksta.

Piemērs- Programmas VLC instalācija:

Problēmu gadījumā katra situācija jārisina individuāli!