Ekrānattēls (Screenshot)

Bieži vien nepieciešams iegūt datora ekrāna ekrānattēlu- Screenshot.

Lai iegūtu ekrānattēlu un to saglabātu automātiski Windows 10 vidē:

  • Atrod uz datora tastatūras taustiņu Print Screen. Uz dažām tastatūrām šī taustiņa apzīmējums var būt atšķirīgs, piemēram, Prnt Scr. taustiņš atrodas parasti aiz funkcionālajiem taustiņiem (F1- F12):
  • Nospiež tastatūras taustiņu kombināciju- Windows taustiņš (taustiņš ar Windows attēlu)+ Print Screen.

Iegūtais ekrānattēls tiks saglabāts mapes Pictures (Attēli) apakšmapē Screenshots (Ekrānuzņēmumi) datora failu sistēmā.

Lai iegūtu ekrānattēlu un ielīmētu to kādā citā programmā:

  • Nospiež tastatūras taustiņu Print Screen;
  • Atver nepieciešamo programmu;
  • Veic ielīmēšanu- komanda Paste (Ielīmēt).

Svarīgi!
Dažām tastatūrām, piemēram, portatīvo datoru tastatūrām, papildus taustiņam Print Screen nepieciešams nospiest vēl funkcionālo taustiņu Fn.