Ierakstīt CD/ DVD

Lai arī Windows sistēmā iebūvēta iespēja kompaktdisku un DVD disku ierakstīšanai, tā ir neērta un nepārskatāma.

Daudz ērtāk izmantot kādu no tīmeklī atrodamajām specializētām programmām, piemēram CDBurnerXP, kas turklāt ir pieejama daudzās valodās un ir bez maksas.

Svarīgi!
Lai pievienotu programmu datorsistēmai, tā ir jāinstalē. Lai varētu veikt optiskā diska ierakstīšanu, datorsistēmā jābūt CD/DVD iekārtai ar ierakstīšanas funkciju.

Lai ierakstītu kompaktdisku vai DVD disku:

 • Atver programmu CDBurnerXP;
 • Izvēlas diska veidu:
  • Data disc– disks ar datiem, failiem;
  • Video DVD– disks ar videomateriālu video DVD formātā;
  • Audio disc– standarta audio diska ar mūziku. Nejaukt ar MP3 formāta failus saturošu datu disku!
  • Burn ISO image– ierakstīt disku no diska attēla faila ISO formātā. Parasti operētājsistēmu un lielāku programmu instalācijām. ISO faili izplatīti Internetā un satur datu nesēja (CD vai DVD) attēlu- diska kopiju.
  • Copy or grab discs– kopēt datu vai audio disku;
  • Erase disc– dzēst disku. Darbība piemērojama vairākkārtīgi pārrakstāmajiem optiskajiem datu nesējiem.
 • Atkarībā no izvēlētā diska veida, veic darbības. Piemēram, atlasa failus datu diskam:
 • Nospiež pogu Burn (Iededzināt).

Padoms
Tā kā optiskajam datu nesējam ir ierobežota ietilpība, jāseko līdz diska aizņemtības rādītājam- tumšā josla programmas loga apakšējā daļā.