Windows attālā palīdzība

Kā jau norāda nosaukums Windows Remote Assistance (Windows attālā palīdzība) rīks paredzēts attālinātai palīdzībai darbā ar datoru. Tas nav domāts regulārai attālā datora izmantošanai. Darbojas tikai Windows sistēmās.

Lai arī šī rīka atrašana un iedarbināšana, kā arī izmantošana, var likties sarežģīta, tomēr pēc veiksmīgas pieslēgšanās darbība ir patīkamāka nekā izmantojot kādas citas programmas.

Rīks strādā sekojoši:

 • Palaiž rīku Windows sistēmā uz datora, kuram jāpieslēdzas- sauksim to par “lietotāju”,
 • Izpilda norādījumus un iegūst failu, kas jānosūta palīgam- sauksim to par “speciālistu”,
 • “Speciālistam” nosūta iegūto failu
 • “Speciālistam” nosūta vai nosauc paroli,
 • “Speciālists” iedarbina atsūtīto failu, ievadot saņemto paroli,
 • “Lietotājs” apstiprina pieslēgšanos uz sava datora,
 • “Speciālists” redz attālā datora ekrānu un var pieprasīt vadības kontroli,
 • “Lietotājs” apstiprina vadības pārņemšanu uz sava datora

Darboties var abi vienlaicīgi.

Lai uzaicinātu kādu palīgā:

 • Noklikšķina peles labo taustiņu uz Windows Start (Sākt) izvēlnes pogas,
 • Izvēlas komandu Run (Palaist):
 • Ieraksta palaišanas logā komandu msra:
 • Nospiež pogu OK vai tastatūras taustiņu Enter
 • Dialoga logā izvēlas komandu Invite someone you trust to help you (izvēlieties kādu, kam uzticaties, palīdzēt jums):
 • Nākošajā dialoga logā izvēlas komandu Save this invitation as a file (Saglabāt šo uzaicinājumu kā failu):
 • Norāda faila saglabāšanas vietu uz datora un, ja nepieciešams, nosaukumu:
 • Atrod paroli Windows Remote Assistance (Windows attālā palīdzība) dialoga logā. Pierakstiet to.
  Svarīgi!
  Dialoga logam jābūt atvērtam!
 • Nosūta saglabāto failu un paroli tam, ko aicināt palīgā, izmantojot e-pastu vai kādu citu saziņas līdzekli.

Lai pieslēgtos datoram, no kura nosūtīts uzaicinājums:

 • Atver saņemto failu,
 • Ieraksta paroli faila atvēršanai.

Ja viss norit veiksmīgi, uz attālā datora ekrāna parādīsies brīdinājums par pieslēgšanos, kas jāapstiprina.

Lai pieprasītu vadības kontroli attālajā datorā:

 • Attālas palīdzības loga augšpusē jānospiež poga Request control (Pieprasīt kontroli)

Ja viss norit veiksmīgi, uz attālā datora ekrāna parādīsies brīdinājums par vadības pieprasījumu, kas jāapstiprina.

Savienojumu var pārtraukt abas puses jebkurā brīdī.

Svarīgi!
Nosūtītajam failam ir ierobežots derīguma laiks. Pēc noklusējuma tā ir viena stunda.